5 NEW. uitsn contact 83484227 kopie

Kinderen

Scheiden is niet alleen stressvol voor ouders, maar ook voor de kinderen. Het is van groot belang voor de kinderen dat u de kinderen begeleid in deze lastige tijd. Hier leest u hoe u dat het beste kunt doen.

Ouderschapsplan

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partner bent en u wilt scheiden dan is een ouderschapsplan verplicht als u kinderen onder de 18 jaar heeft. In een ouderschapsplan worden afspraken neergelegd over het hoofdverblijf van de kinderen en de verdeling van de zorg voor de kinderen tijdens en buiten de vakanties. Ontvang gratis een voorbeeld ouderschapsplan per e-mail.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de alimentatienormen. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het gezinsinkomen tijdens de relatie van de ouders, de hoogte van de draagkracht van de ouders na de scheiding en van de invulling van de zorgregeling. Lees meer over de berekening van kinderalimentatie