9 NEW. uitsn amsterdam 85699211

Wijziging kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie kan in onderling overleg of door een uitspraak van de rechter worden gewijzigd.

Op het moment dat u niet samen met uw ex-partner afspraken kunt maken over een gewijzigd bedrag dan zal de rechter een uitspraak moeten doen. Hiervoor moet een verzoek bij de rechter worden ingediend. Dit kan alleen door tussenkomst van een advocaat.

De rechter zal het verzoek tot wijziging van de kinderalimentatie alleen in behandeling nemen als er iets in de situatie is gewijzigd. Bijvoorbeeld een wijziging in het inkomen of door een verandering in de zorg voor de kinderen.

De rechter zal de hoogte van de alimentatie op grond van de huidige situatie beoordelen en de alimentatie vaststellen op grond van de alimentatienormen die op dat moment gelden. Lees meer over de berekening van kinderalimentatie.