7. uitsn scheidingsboekje 109824911

Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

De alimentatiegerechtigde heeft gedurende maximaal 12 jaar recht op partneralimentatie. De termijn van 12 jaar gaat lopen vanaf het moment dat de echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente.

Indien u niet langer getrouwd bent geweest dan vijf jaar en er geen kinderen zijn geboren tijdens het huwelijk, dan is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk.

De duur van partneralimentatie kan worden beperkt. Dit wordt ook wel ‘limitering’ genoemd. Er moet dan sprake zijn van relevante feiten en omstandigheden op grond waarvan partneralimentatie voor een duur van twaalf jaar niet rechtvaardig is. Relevante factoren hierbij zijn bijvoorbeeld de duur van het huwelijk, de aanwezigheid van kinderen, de leeftijd van kinderen, de leeftijd van partijen, de gezondheid van de alimentatiegerechtigde en de economische situatie op de arbeidsmarkt.

Het recht op partneralimentatie vervalt op het moment dat de alimentatiegerechtigde duurzaam gaat samenleven met een nieuwe partner en herleeft niet als de relatie met de nieuwe partner wordt verbroken.