1 NEW. uitsn wat doen we A 84555077

Nieuws

 • Scheiding winnen op Valentijnsdag in VS

  02/06/2017

  Hoewel 14 februari door velen wordt gezien als een liefdevolle dag, zijn er helaas ook mensen voor wie dit niet op gaat. Een Amerikaanse echtscheidingsadvocaat heeft daar een aantal jaar geleden slim op ingespeeld door juist op 14 februari een gratis echtscheiding weg te geven.

  Lees meer

 • NOvA: advocaat voor kind bij (v)echtscheidingen

  02/06/2017

  De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft in november van vorig jaar professionele begeleiding van een kind door een advocaat in een echtscheidingsprocedure aanbevolen. 

  Lees meer

 • Ouderlijk gezag

  02/06/2017

  Geregeld krijgen wij binnen ons kantoor te maken met gerechtelijke procedures met betrekking tot de vaststelling en/of wijziging van het ouderlijk gezag. Wij merken dat hier bij cliënten soms onduidelijkheid over bestaat. 

  Lees meer

 • Kindgesprek

  02/06/2017

  Wist u dat kinderen tijdens een familierechtelijke procedure ook in de gelegenheid worden gesteld om hun visie kenbaar te maken aan de rechter door middel van een zogeheten 'kindgesprek'?

  Lees meer

 • Filmpje voor kinderen over vechtscheidingen

  02/06/2017

  Bijgaand een link naar een filmpje over kinderen die slachtoffer zijn geworden van een vechtscheiding. 

  Lees meer

 • Naamswijziging: hoe werkt het?

  02/06/2017

  Naast echtscheidingen, alimentatiezaken en gezagsprocedures, houdt het team van Kemmers Familie Advocaten zich bezig met nog veel meer onderwerpen in het Personen- en Familierecht. Een voorbeeld hiervan is naamswijziging.

  Lees meer

 • Behoeftigheid geen vereiste bij kinderalimentatie

  02/06/2017

  Conform art. 1:392 BW zijn de ouders, de kinderen en behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders jegens elkaar tot het verstrekken van levensonderhoud verplicht. Het tweede lid van dit artikel bepaalt weliswaar dat deze verplichting alleen bestaat indien sprake is van behoeftigheid, maar ook dat deze voorwaarde van behoeftigheid niet geldt voor minderjarige (stief-)kinderen en kinderen als bedoeld in art. 1:395a BW (jongmeerderjarigen).

  Lees meer

 • De meest bizarre dingen die partners voor elkaar verborgen hielden

  02/06/2017

  Wij worden dagelijks geconfronteerd met (bijzondere) echtscheidingszaken, maar de geheimen van onderstaande ex-echtparen zijn wel heel heftig!

  Lees meer

 • Wet hervorming kindregelingen

  02/06/2017

  Op 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Door deze wet zijn een aantal kindregelingen komen te vervallen.

  Lees meer

 • Wettelijke gemeenschap van goederen bij trouwen beperkt

  02/06/2017

  Een bijzondere ontwikkeling in het personen- en familierecht; de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt tot datgene wat door de echtgenoten ten tijde van het huwelijk is verkregen.

  Lees meer