Het kabinet moderniseert het familierecht

17/07/2019

Gezien de vele nieuwe gezinsvormen, heeft het kabinet besluiten genomen rondom het familierecht. Het kabinet wenst met de veranderingen tegemoet te komen aan de belangen van de kinderen en de behoeften van de ouders. Het kabinet heeft bepaald dat kinderen niet meer dan twee wettelijke ouders mogen hebben. Voor stiefouders, pleegouders of meerouders komt er een vorm van deelgezag. Voor draagmoederschap komt er een regeling waarbij de wensouders (zoals een homostel of een stel dat geen kinderen kan krijgen) al voor de conceptie van het kind de juridische ouders kunnen worden. Nu is dat nog automatisch de draagmoeder.

 Met de invoering van deelgezag, legt het kabinet een advies naast zich neer van de staatscommissie ‘Herijking Ouderschap’ uit 2016. Voor het kabinet was de uitbreiding naar maximaal vier wettelijke ouders te veel. Dit zou volgens het kabinet tot problemen leiden.Niet iedereen is het eens met het doorvoeren van het ‘deelgezag’. Zo geeft bestuurslid Sara Coster aan van de belangorganisatie voor homoseksuele ouders en wensouders:” Het ‘deelgezag’ dat het kabinet wil invoeren, is niet hetzelfde als een kind de mogelijkheid geven om juridisch meer dan twee ouders te hebben, benadrukt ze. “Als er iets gebeurt met mij en de juridische vader van mijn kind, is hij wees. Terwijl hij nog een derde ouder heeft. Daar verandert het kabinet niets aan. Dankzij het deelgezag zouden ouders straks welkom zijn bij ouderavonden of de eenvoudige doktersbezoeken, maar dat is in de praktijk werkelijk nog nooit een probleem geweest. Geen leraar heeft ooit tegen de tweede vader van onze kinderen gezegd: ‘Ga jij eens weg’.”De nieuwe regels bieden volgens haar geen oplossing voor situaties waarin het echt spannend wordt. “Een lesbisch stel met gezag dat co-ouders is met een homostel kan nog steeds met de kinderen verhuizen naar Brussel. Daar kunnen de vaders zonder gezag dan helemaal niets tegen doen.”

Voor het gehele artikel verwijs ik u vriendelijk naar de volgende link: https://www.trouw.nl/binnenland/meer-dan-twee-ouders-is-voor-het-kabinet-nog-een-brug-te-ver~bf94cdb7/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F