Nieuws artikelen

 • Hoe zit het met het pensioen na de scheiding?

  21/08/2018

  In dit artikel wordt stil gestaan bij wat de gevolgen en aandachtspunten zijn voor het pensioen bij een echtscheiding. De hoofdregel is dat het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt verdeeld.  Vaak heeft een van de partners (aanzienlijk) meer pensioen opgebouwd. De keuze kan dan zijn dat de ene partner het volledige eigen pensioen houdt en een aanvullend deel van de andere partner krijgt. De zogenoemde ‘verevening’ is voorwaardelijk. Als de vereveningsgerechtigde partner, dus de partner die een deel van de ander krijgt, overlijdt, ’groeit’ het deel weer aan bij de andere partner, van wie het pensioen eigenlijk was. Als de partner van wie het pensioen was overlijdt, krijgt de ex-partner vaak een partnerpensioen.

  Lees meer

 • Wat wil het kind écht?

  09/07/2018

   Voor veel kinderen is de scheiding van hun ouders de ramp van hun leven. Veel van deze kinderen worden ook geremd in hun ontwikkeling tijdens en na de scheiding van hun ouders. Kinderen moeten enorm hun best doen om zich te blijven ontwikkelen “alsof er niets aan de hand is”.  Het kind moet zich voortdurend aanpassen en durft niet eerlijk te zijn, bang om in loyaliteitsconflict te komen met zijn ouders.

  Lees meer

 • Kan het aantal jaar van partneralimentatie korter?

  22/06/2018

  Partneralimentatie is een regeling die voortkomt uit de wettelijk plicht van ex-genoten om elkaar te onderhouden. Tot heden kan de rechter bepalen dat iemand maximaal twaalf jaar partneralimentatie dient te betalen. Volgens de VVD, PVDA en D66 is het eindeloos onderhouden van je ex niet meer van deze tijd. Zij kwamen deze week met het wetsvoorstel om partneralimentatie na scheiding te bekorten van 12 tot 5 jaar. Zij vinden dat in de situaties wanneer iemand zo dicht bij de AOW zit een baan vinden moeilijk wordt en wanneer het gaat om een stel met jonge kinderen, de partneralimentatie langer betaald moet worden.

  Lees meer

 • Kinderen van ouders met problemen willen meer ondersteuning en sneller hulp

  11/06/2018

  Bijna een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met een psychische of lichamelijke ziekte, verslaving of beperking. Deze kinderen en jongeren worden vaak over het hoofd gezien. Dit omdat de aandacht door de omgeving en hulpverleners uitgaat naar het zieke of kwetsbare gezinslid. Kinderen en jongeren die opgroeien in dit soort thuissituaties, wensen dat er sneller thuis wordt ingegrepen als het niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben zodat zij net als hun ouders de hulp, informatie en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

  Lees meer

 • Het aantal co-ouderschappen stijgt: zo verdeel je de zorg, de kosten en de toeslagen

  08/05/2018

  Uit cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek blijkt dat ruim een kwart van de gescheiden ouders kiest voor co-ouderschap.
  Het grootste voordeel van co-ouderschap is dat beide ouders in gelijke mate betrokken zijn bij het dagelijks leven van hun kind en dat de zorgtaken eerlijk worden verdeeld. Echter is co-ouderschap niet voor iedereen weg gelegd

  Lees meer

 • Rechtbank Overijssel dwingt scheidende ouders afspraken te maken met kinderen

  12/04/2018

  Wanneer ouders gaan scheiden en er tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren, dienen partijen bij de rechtbank een ouderschapsplan te overleggen. In de praktijk gebeurt dit niet altijd.
  Hier moet verandering in komen vinden onder andere rechters, advocaten en mediators. Familierechters van de rechtbank Overijssel gaan ouders verplichten om de met hun kinderen in gesprek te gaan over toekomstige zorgtaken.

  Lees meer

 • Scheidingsloketten introduceren bij gemeenten?!

  27/03/2018

  De commissie onder leiding van André Rouvoet, oud-minister Jeugd en Gezin, onderzocht de afgelopen maanden hoe zo veel mogelijk kan worden voorkomen dat kinderen de dupe worden van een scheiding.
  Een van de punten die hieruit naar voren kwam is dat de commissie adviseert dat gemeenten ouders die uit elkaar gaan of kampen met relatieproblemen meer moet ondersteunen.
  Een aanbeveling van de commissie is het introduceren van een ‘scheidingsloket’.
  Bij dit loket kunnen ouders terecht voor informatie, voorlichting en ondersteuning.

  Lees meer

 • Contact met je kind onderhouden als het bij de ex-partner is

  05/03/2018

  Tegenwoordig zit bijna iedereen op het sociale media en is het gebruik van Whatsapp niet meer weg te denken. Erg handig, zo kan je altijd gemakkelijk iedereen een berichtje sturen. Zo ook naar je kinderen als die elders verblijven, waar je ze vroeger hooguit af en toe belde. Scheidingsexpert Yolande de Best geeft aan dat kinderen van gescheiden ouders best vaak uitvoerig appen met andere de ouder Het is natuurlijk fijn dat je altijd contact met je kind kunt hebben als die bij de andere ouder is, maar het kan ook vervelend zijn.

  Lees meer

 • Echtscheidingsspecialist Nieuwe Stijl - voor het gehele gezin

  29/01/2018

  Al jaren is een van de maatschappelijke doelen om het aantal vechtscheidingen terug te dringen. Het bestrijden hiervan is een punt wat de laatste jaren hoger in de politie agenda is komen te staan.

  Een oplossing om dit doel mogelijk te bereiken, is het inzetten van een gezinsadvocaat. Een kerngroep bestaande uit onder meer familierechtsadvocaten, rechters, psychologen en een vertegenwoordiger van de Kinderombudsman werkt deze nieuwe scheidingsexpert verder uit

  Lees meer

 • Nieuwe werkwijze aanpak complexe scheidingen

  08/01/2018

  Jaarlijks gaan er in Nederland ongeveer 70.000 stellen met minderjarige kinderen uit elkaar. 
  Wat betreft complexe echtscheidingen zijn er naar schatting 3.500 tot 5.200 kinderen bij betrokken.

  Het is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis wanneer zij een scheiding van hun ouders mee maken. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de positie van kinderen. 
  De rechtspraak probeert hier ook een rol in te spelen om de belangen van de kinderen zoveel mogelijk te beschermen en veilig te stellen.

  Lees meer