Kinderen met twee moeders of vaders zijn net zo gelukkig als kinderen met heteroseksuele ouders

25/10/2018

Uit onderzoek blijkt dat kinderen met twee moeders of twee vaders even gelukkig, tevreden en goed functionerend opgroeien als kinderen uit een gezin met een vader en/of een moeder. Of er wel of geen biologisch verwantschap is, heeft geen invloed op de relatie tussen kinderen en hun ouders. Voorts blijkt dat kinderen met twee moeders of twee vaders blijken niet meer angsten en depressies te hebben en ook niet meer grensovertredend gedrag te vertonen dan kinderen die geboren zijn in een vader-moedergezin. Noch als kind, noch als puber.

Op de vraag hoe er gemeten wordt of het goed gaat met een kind, geeft onderzoeker Henny Bos aan dat er wordt gekeken naar het sociaal en geestelijk welbevinden van een kind. Het welbevinden van kinderen wordt onderzocht door middel van observaties, door het laten invullen van vragenlijsten en door het functioneren van kinderen te filmen.

De samenleving zendt ambivalente boodschappen uit ten aanzien van homo- en/of lesbische stellen. Er is sprake van een begrensde acceptatie vanuit de maatschappij. Ouders spelen een cruciale rol om hun kinderen voor te bereiden op mogelijke opmerkingen en reacties vanuit de maatschappij. Ook de zichtbaarheid van andere vergelijkbare gezinnen helpt daarbij. Op deze wijze zien kinderen namelijk dat er meer kinderen om hen heen zijn zoals zij.

Het onderzoeksveld inzake dit onderwerp is nog jong. Er bestaan momenteel nog weinig onderzoeken naar bewuste meerderoudergezinnen. In Nederland komt dit veel meer voor: een homostel dat samen met een lesbisch stel een kind krijgt en gezamenlijk grootbrengt, een (lesbische) vrouw met een homostel of een lesbisch stel met een homoseksuele vriend of kennis. In het buitenland moet dit fenomeen nog worden toelicht, ze kennen het nog niet.

Voor het gehele artikel verwijs ik u vriendelijk naar de volgende link: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/kinderen-met-twee-moeders-of-vaders-zijn-net-zo-gelukkig-als-kinderen-met-heteroseksuele-ouders~b602bb35/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter