Jeugdhulp bij conflictscheidingen al vanuit rechtszaal opgestart

06/11/2018

De pilot Uniform Hulpaanbod (UHA) in scheidingsprocedures zal op 1 januari 2019 starten voor de duur van twee jaar bij rechtbank Limburg. De UHA houdt in dat jeugdhulp al wordt ingeschakeld vanuit de rechtszaal zodat de schade die kinderen oplopen bij conflictscheidingen, zoveel mogelijk wordt beperkt. 
Kinderrechters kunnen nu door het UHA, veelal op advies van de Raad voor de Kinderbescherming en met instemming van de ouders, specifieke jeugdhulp vanuit de rechtszaal inzetten.  Wanneer de rechter de Raad voor de Kinderbescherming hierover heeft geïnformeerd, neemt de Raad voor de Kinderbescherming, met instemming van de ouders, contact op met het lokale jeugdteam van de gemeente waar de kinderen wonen. 

“De jeugdhulptrajecten die in het UHA zitten, zijn: Kinderen uit de Knel (KuK), Ouderschap na Scheiding (OnS), Begeleide Omgangsregeling (BOR) en Kinderen in echtscheiding (KIES). De jeugdhulpverlener maakt een eindrapport dat ook ter beschikking komt van de Raad voor de Kinderbescherming en de rechter. De gemaakte werkafspraken vergroten de kans dat de ouders en kinderen snel de juiste hulp krijgen en dat zij die hulptrajecten (duur 6-7 maanden) ook afmaken. Dat vergroot voor de kinderen de kans dat zij minder, geen of niet langer schade oplopen. Dat laatste kan ertoe bijdragen dat later geen zwaardere en duurdere jeugdhulp voor dekinderen door de gemeenten moet worden ingezet en betaald.”

Voor het gehele artikel verwijs ik u vriendelijk naar de volgende link: 

https://www.kinderbescherming.nl/actueel/nieuws/2018/10/25/jeugdhulp-bij-conflictscheidingen